Model Feature ComparisonVX130VX120VX118VX110
Shack-Hartmann Wavefront TechnologyYesYesYesYes
Autorefractor / KeratometryYesYesYesYes
Fully Automatic MeasurementYesYesYesYes
Placido Ring Corneal TopographyYesYesYesYes
Corneal AberrometryYesYesYesYes
Ocular AberrometryYesYesYesYes
Retro-IlluminationYesYesYesYes
Anterior Chamber AnalysisYesYesYes
PachymetryYesYesYes
Scheimpflug ImagingYesYesYes
Non-Contact TonometryYesYes
Anterior / Posterior Corneal TomographyYes